Festivāla zelteris meklē etiķeti!

Festivāla zelteris meklē etiķeti!

Zīmējumu salidojums Valmiermuižā

„Festivāla zelteris meklē etiķeti!”

Laimīgie uzvarētāji ir:

  1. Katrīna Ansone (9 gadi)

  2. Lote Vilma Vītiņa (23 gadi)

  3. Ance Lepiksone 

  4. Dārta Katana (7 gadi)

  5. Ādams Mika (3 gadi)

  6. Lāsma Brūvere (8 gadi)

zelteris meklē etiķeti

Ja Tev patīk zīmuļi, otas un teātris, tad tieši Tavs zīmējums var kļūt par Valmieras vasaras teātra festivālam veltītā zeltera etiķeti!

Zīmējumu salidojuma organizatori: Garškopju kustība Gardu muti un Valmieras vasaras teātra festivāls.

Zīmējumu tēma: Pagalma spēles (rotaļas, spēles vai citas aktivitātes, ko vienatnē vai kopā ar draugiem var īstenot pagalmā).

Zīmējumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 18. jūnijam.

Zīmējumu noformēšana: brīva izvēle noformēšanas tehnikai (zīmuļi, krītiņi, ūdens krāsas u.tml.), zīmējuma lapas izmērs – A4. Iesniegtais darbs nevar būt salocīts vai kā citādi bojāts. Iesniedzot darbu, uz tā jānorāda autors, autora vecums un kontakttālrunis.

Zīmējumu iesniegšana:

1. Iesūtot elektroniski - info@gardumuti.lv (skenējot, fotogrāfējot).

2. Iesniedzot Valmiermuižas alus tirgotavās - Valmiermuižā – Dzirnavu ielā 2 un Rīgā – A.Briāna ielā 9A.

Zīmējumu vērtēšana:

Iesniegtie zīmējumi tiks vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem – darba atbilstība tēmai, oriģinalitāte, radošums un tehniskais izpildījums. Galvenie vērtētāji – garškopji no kustības Gardu muti, kā arī Valmieras teātra festivāla radošās komandas pārstāvji!

6 izvēlēto darbu autori dāvanā saņems kasti (12 pudeles) ar īpašo festivālam veltīto zelteri, kā arī iespēju savu zīmējumu lūkot kā zeltera etiķeti.

Uzvarētāji tiks paziņoti 21. jūnijā www.gardumuti.lv un www.valmierasfestivals.lv, kā arī garškopji no Gardu muti sazināsies ar tiem personīgi.

Iesniedzot darbu, tā autors piekrīt, ka organizatori var izmantot zīmējumu zeltera etiķetes izveidei.

Papildus informācija par zīmējumu salidojumu: info@gardumuti.lv